logo neseli.fw                                                                                                                                                                                                                               Turkey icon   Russia icon

Eğitim Standartlarımız

Basit anlamda standart, bir şeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Standart, teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. Standartlar kullandığımız birçok eşyanın ya da hizmetin etkinliğini ve güvenilirliğini arttırmak hayatı kolaylaştırmak için hazırlanır. Neşeli Gökkuşağı Anaokulları’nda herhangi bir yasal zorunluluk olmadan gerek okul öncesi eğitim üzerine yapılan bilimsel çalışmaları gerekse günümüz dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek fiziksel yapı, sağlık, temizlik, güvenlik, beslenme, personel, materyal gibi başlıklarda belirli bir standart anlayışı oluşturmuş ve kurumsal yapısını bu doğrultuda kurmuştur.

Okulumuz kalite standartlarının en büyük garantisi siz velilerimize sunduğu “ŞEFFAFLIK” ilkesidir. Kurumumuzun kapıları ve tüm faaliyetleri bütün gün herhangi bir kısıtlama olmadan siz velilerimize açıktır. Sunulan standartların anlık değil, bütün yıl bir boyunca devam eden standartlar olduğu konusundaki en büyük kurumsal garantimizi şeffaflık ilkesi oluşturmaktadır.

Neşeli Gökkuşağı Anaokulu© 2024