Turke Russia USA Franc

DRAMA

DRAMA

 • Yaratıcı drama, küçük çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar.
 • Okul öncesi dönemde çocukta ilk dramatik öğrenme taklit etme ile başlamaktadır. Çocuklar, hayali ve gerçek yaşantılar ile davranışları arasında fiziksel ve bilişsel bağlantılar kurabildikçe, taklit becerileri gelişmekte ve oyuna dönüşmektedir. Oyun, çocuk eğitiminde yadsınamaz bir öneme sahiptir. Yetişkinlerin düşündükleri gibi boş vakit geçirme değil, çocuklar için en doğal öğrenme ortamıdır. Çocukların yanlış yapma, eleştirilme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlar.
 • Drama etkinlikleri uygulanırken takip edilen 4 süreç vardır. Bunlar; ısınma, kaynaştırma, uygulama ve değerlendirmedir. Yaratıcı drama çalışmaları sırasında kullanılan pek çok teknik vardır. Bunlar, pandomim, rol oynama, doğaçlama, hikâye oluşturma ve dramatizasyondur.

YARATICI DRAMANIN ÇOCUĞUN ZİHİNSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

 • Yaratıcı drama etkinlikleri, çocuğun bilişsel becerilerinin gelişimini doğrudan desteklemektedir. Drama etkinlikleri sırasında çocuklar düşündüklerini yaşantıya dönüştürmektedir.
 • Yaratıcı Dramanın Sosyal Gelişime Etkisi
 • Çocuğun sosyalleşmesinde çevresindekilerle özellikle de arkadaşları ile ilişkileri son derece önemlidir. Çocuk grup içerisinde işbirliği, paylaşma, dayanışma, başkalarına saygı duyma vb. öğrenir.
 • Yaratıcı Dramanın Duygusal Gelişime Etkisi
 • Çocuklar, yaratıcı drama etkinlikleri sayesinde duygularını serbestçe ortaya koyma imkânı bulurlar. Olumlu veya olumsuz duygularını rahatça yaşadıkları için içsel gerginlikten kurtulmaktadırlar.
 • Drama, bireyin her alanda kendini tanımasına imkân sağlar.
 • Yaratıcı Dramanın Psikomotor Gelişime Etkisi
 • Okul öncesi dönemde çocuklar günlük yaşamları ile ilgili kendilerini etkileyen tüm olayları, her zaman sözel olarak dile getirmeyebilirler. Bazı durumlarda yaşadıkları korkuları, kaygıları, üzüntüleri ya da mutlulukları ifade eden duygularını oyunlarında vücut hareketleriyle kolaylıkla anlatabilmektedirler.
 • Çocukta Sanat Eğitiminin Önemi   
 • Resim yapmak çocuk için bir oyundur.
 • Gerçekte birçok şey çocuk için oyundur.
 • Oyunlar da çocuklar içindir. Çocuk sanat yapmak için resim yapmaz.
 • Çocuğun bu oyunda ortaya koyduğu şey onun duygu ve düşünce hayatıyla ilgili resimlerdir. Çocuğun aklı yürütme, heyecanlanma, sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Ortak anlatım aracı olan dil ile kendini anlatamayan çocuk sanat dili ile kendini anlatabilir Çocuk konuşarak ifade edemediklerini resim yoluyla ifade edebilir.. Çocuk resimleri sanatsal bir etkinlik olsa da kesinlikle “çocuk sanatı” ya da “sanat” olarak isimlendirilemez. Ancak çocuk resimlerine bakan sanat eğitimcileri sanatsal mantıkla değerlendirebilir. O da yetişkin mantığı ile değil, çocuğun yapmak istedikleri ile çocuk spontanizmini inceler. Sanat eğitiminin önemi, eğitimbilimi boyutlarında değerlendirildiğinde, çocuğa kendini anlatacağı bir dil, bir anlatım yolu kazandırmasında temellenir.
 • Çocuk resimleri, çocuğun ruh ve beden gelişiminde dikkat çeken bir uygulama alanıdır. Çocuk resimleri, çocuğun gerçek dünya ile çocukça bakışın kurduğu iletişim göstergesidir. Çocuk resim yaparak duygusal, algısal, gelişmeye yol bulur. Soyut düşünmeden gelen yolu çizgi renk ve leke ile somutlaştırır. Bu yolla çocuk kendine ait bilinmezlerin ipuçlarını yakalamaya başlar. Kendini, yapmış olduğu resimlerle keşfe başlar. Çünkü çocuk resimlerinin temelinde baskısız ruh açılımı vardır.

Çocuk ve Dans: Dans Etmenin Çocuk için Olumlu Katkıları

 • Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Çocuğunuzun seçtiği dans türü ne olursa olsun, dans etmek çocuğun öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler. Önemli olan çocuğunuzun keyif aldığı dans tarzını ve ona uygun eğitmeni bulmaktır.
 • Dans, Öğrenme ve Dikkat Becerilerini Geliştirir dans, öz güveni ve benlik saygısını geliştirir.
 • Dans etmek sadece çocuğun fiziksel bir aktivite yapması demek değildir, dans aynı zamanda çok sosyal bir olgudur. Dans, sağlıklı fiziksel gelişimi sağlar
 • Dans etmek, fiziksel bir aktivite olduğundan, düzenli dans etmeye devam eden çocukların fiziksel gelişimlerinde olumlu değişimler gözlemlemek mümkündür.

Çocuklar için Fotoğrafçılık Atölyelerinin Faydaları

Fotoğrafçılık, çocukların detayları daha iyi görmelerini sağlar, bakmakla görmek arasındaki farkı öğretir, görsel algılarını güçlendirir, çocuğun daha estetik bakmasını sağlar, düşünme yetisini güçlendirir. Duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Fotoğraf sayesinde çocuk kendini ifade edebilir, aynı zamanda araştırma yönünü ve merak duygusunu tetikler. Çevresindekilerle olan iletişimini güçlendirir ayrıca el-göz koordinasyonunu güçlendirir.

Zeka oyunlarının faydaları

Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Çocuk zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak kazanmaya başladıkça, kendine güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur. Kendini ve sınırlarını tanır. Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler yapabileceği üzerinde düşünür. Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur. Zeka ve bilgisinin işe yaradığını gören çocuk, bunları geliştirmek için çalışacaktır. Başka olasılıkların da var olduğunu görmek çocuğa durum ve olaylara şüpheyle yaklaşma, diğer ihtimalleri de göz önünde bulundurma alışkanlığı kazandıracaktır. Böylece ezberci değil; araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyecektir. Bu araştırmalar ve sorgulamalar çocuğun yaratıcılığını da geliştirecek, hayatta daha başarılı ve fark yaratan bir birey olmasını sağlayacaktır. Zeka oyunları kadar kitaplar da çocuğunuzun zekasını ve yeteneklerini geliştirir. Onun yeni şeyler öğrenmesini ve böylece kendine güvenen bir birey olarak yetişmesini sağlar. Gelişim sürecinde kitabın önemli bir yeri olduğunu bilen www.kitapyildizi.com ‘da çocuğunuz için oldukça faydalı ve eğlenceli kitaplar var.

Zeka Oyunlarının Faydaları Neler?

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zeka oyunları çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. Çocukların yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır. Karakter gelişimine de olumlu katıkları olan bu oyunlar, çocukların planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. Zeka oyunları ile bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlanmaktadır. Zekâ oyunlarının bazıları cool games kategorisine giriyor; bu oyunlar hem eğlendiriyor hem de zekayı geliştiriyor. Yetenekleri yanında eksiklerini de gören çocuk, eksik yönleri geliştirmek ve daha yetenekli hale gelmek için neler yapabileceğini araştırır. Konsantrasyon gerektiren zeka oyunları, çocukların dikkatini toplama becerisi sağlayarak derslerine de olumlu katkılar sağlamaktadır. Zeka oyunları oynayan çocukların ezberci değil araştırmacı ve meraklı olduğu gözlemlenmiştir. Sorgulayıcı bir tavır içinde olmaya başlayan çocuk, yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştir

Share
Top
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız. More details…