logo neseli.fw                                                                                                                                                                                                                               Turkey icon   Russia icon

Heighlights

PANDEMİ SÜRECİNDE ALINACAK ÖNLEMLER!

 • Anne, baba çocuğu verirken alırken maskeli ve eldivenli olmalı.
 • Anne ve baba asla okula alınmayacaktır çocuklar en dış kapıdan alınacaktır. Okul bahçesine girerken ayakkabılarının altına dezenfektan sıkılacaktır.
 • Öğretmenler giriş kata inerken ayakkabılarını değiştirecekti
 • Her çocuk giriş katta geldiği kıyafet değiştirilecektir. (Ayrı poşete koyulur.)
 • Öğretmenler maske ve siper takarak tüm günü geçirir.
 • Dışarıdan içeri girince çocuklar elini yüzünü yıkanır.
 • Gün içerisinde sık sık eller yüzler yıkanır.
 • Tüm oyuncaklar eğitim materyalleri sandalyeler masalar her gün dezenfektan ürünü ile silinir.
 • Oyuncaklar çocuklara eşit miktarda dağıtılır birini oynadığı ile diğer çocuk oynamaz. Dezenfektan işlemi yapıldıktan sonra oyuncaklar yerine kaldırılır.
 • Sınıfların kapı tokmakları yerleri sıklıkla dezenfektan ürünü ile dezenfekte edilir.
 • Tüm tuvaletler sıklıkla temizlenir çocuklar tuvalete tek tek alınır. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra çocuklara tuvalet için izin verilir.
 • Lavabolar ve banyo armatürleri aynı işlemden geçmektedir. Ayrıca klozetler akşam üstü çocuklar gittikten sonra zefiranlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin sabah kahvaltısı öğlen yemeği ve ikindi kahvaltılarında ellerinin kirlenmesine neden olan sınıf aktivitelerinden sonra sıvı sabun ile ellerin yıkanması sağlanmaktadır. Gün içerisinde sık sık kolonya ve dezenfektan kullanılacaktır.
 • Mutfak günde 5 kez temizlenmektedir. Cumartesi okulda rutin temizlik yapılacaktır.
 • Sınıflar çocuklar sınıftan çıktıktan sonra UVC makinesi ile dezenfekte edilecektir.
 • Özellikle hapşırma ve öksürme sırasında ellerin ve yüzün su ve sabunla yıkanması.
 • Dağıtılan mendillerle ağız ve burun kapatılmasını öğretmek ve uygulamak.
 • Öğrencide ateş öksürük burun akıntısı gibi solunum sistem belirtileri gösteren okula kabul etmemek.
 • Hafta içi okula veli kabul etmemek veli isterse hafta sonu randevu oluşturmak.
 • Çocuklara öpmek ve sarılmanın bu süreçte doğru olmadığını anlatmak ve sosyal mesafeyi korumak.
 • Okuldaki mutfak malzemelerini bulaşık makinasında yıkamak ve cam dışında malzeme kullanmamak.
 • Okulumuzdaki ekmeğin aşçımız tarafından yapılması ve dışarıdan ekmek tüketilmemesi.
 • Okulumuzdaki mevcut öğrenci sayısının minimum seviyeye indirilmesi.
 • Okul bahçesinin sık sık dezenfekte edilmesi ve bahçe kıyafetlerinin değiştirilmesi.
 • Bahçedeki kum havuzunun kumunun değiştirilmesi ve gerekli düzenlemenin yapılması.
 • Bağışıklık sistemi güçlendirici besinler tüketmeli sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlayacağız. Çocukları bahçede maske takmasını sağlayacağız.
 • Bu süreçte siz veliler bize destek olmayı ve sağlıklı bir şekilde atlatmayı dileriz.

Biz öğrencilerimize özgürce deneyimler yaşayabilecekleri ilgi yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bireyselleşmesini destekleyen araştırmacı ve sorgulayıcı kimliklerini pekiştiren kaliteli bir okul öncesi eğitim sunmaktayız.

çoklu zeka kuralına göre bireyler sadece sayısal ve sözel beceriler değil  uzmansal müzikal  bedensel-sayısal  öze dönük ve doğa ile ilgili  belirgin becerilere sahiptir-bu nedenle  eğitime de sadece dil ve mantık-matematik – zekaları değil diğer tüm zekalar dikkate alınmalıdır – öğretmenler  sınıf tüm zekalar dikkate alınmalıdır-öğretmenler sınıf ortamında bakarak hedeflere uygun yönetmeleri seçmektedir  bireyin zekasının gösterisi nedir sorusuna en sık veriler cevaplar-problemler   çözüm mantığını   kullanma ve eleştirel  düşünme beceridir  bu yaklaşım geçmişte bireylerin  yeteneklerinin   zamanlaması ve bunlara göre sınıflara ayırarak  uygun eğitim  ortamın yaratılmasıdır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunların üstesinden gelebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve toplum yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

Okulumuza yeni başlayan çocuklarımızın ilk haftalarında okula uyumlarını destek olmak amacıyla hazırlanan oryantasyon programı, her çocuğa özel olarak bilgilendirme ve yakın ilgi ile şekillendirilip, uygulanır. Program kapsamında; okulumuz ve personelimiz tanıtılıp, çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları oynanır. Psikoloğumuz tarafından velimize süreç ile ilgili gerekli bilgiler aktarılır.

Çocukluklarını ‘çocukça’ yaşamalarını sağlayarak, oyunun gücüyle, sevgiyle, gülümseyerek hayata ilk adımlarını atmalarını sağlamalıyız

Sahip oldukları merak duygusunu ve öğrenme arzusunu köreltmeden, yöneterek değil yönlendirerek farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmalı ve yaratıcı düşüncelerini geliştirmeliyiz.

Çocuklarımızın bireysel farklılıklarını ait oldukları sosyal grup içerisinde bir zenginlik olarak sunabilmelerini sağlamalı ve bu şekilde paylaşırken, öğrenirken özgüvenlerini geliştirmeliyiz.

Duyularının ve benliğinin farkına varmasını sağlayarak ilgi alanlarını çeşitlendirmeli, kendini ifade etmesine fırsat vermeliyiz.

Gerek bağımsız gerekse grup dinamiği içerisinde iş yapabilme gücünü geliştirmeliyiz. Sosyal ve girişken bireyler olmalarını sağlamalıyız.

Birlikte yaşabilmenin kurallarını ve sorumluluğunu kavramalarına yardımcı olmalıyız.

Eğitimin merkezi olan ailenin süreçlere etkili bir şekilde katılımlarını sağlamalıyız.

Sağlıklı bir karakter gelişimi için gerekli olan yerel kültürü ve etik değerleri yaşayabileceği sosyal ortamlar oluşturmalıyız.

Evrensel Değerlerle, farklı kültürlerle tanışması için eğitimsel etkinlikler düzenlemeliyiz.

Okul öncesi eğitim alanında gerek ülkemizdeki gerek dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek eğitim programlarını güncel tutarak çocuklarımızın en doğru şekilde gelişmelerini sağlamalıyız.

Her çocuk bireydir, birey olarak değerlidir ve birey olarak değerlendirilmelidir.

Eğitim bir anlık bir olay değil süreçtir ve bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır.

Her farklılık bizler için zenginliktir. Tek tip öğrenme ve değerlendirme modelleri yerine çok yönlü öğrenme ve değerlendirme modelleri kabul edilmelidir.

Hayat bir bütündür. Hiçbir parçası diğerinden ayrılamaz. Öyleyse okulun bir görevi de sadece programlar bazında birey yetiştirme değil hayatın her alanına hitap eden eğitimdir.

Okul olarak olumsuzu değil olumluyu örgütlemek görevimizdir.

Doğal ortam içerisinde yaparak yaşayarak öğrenme ve yaratıcı eğitim okulumuzda uygulanır.

Eğitim hem evrensel hem de ulusal değerleri harmanlayan bir süreçtir. Tek başına ele alınmamalıdır.

Okulumuzda temizlik faaliyetleri için özel bir temizlik görevlisi bulunmaktadır.

Okulumuzda kolay temizlenebilen, kir tutmayan ürünler kullanılmıştır. Islak zeminler seramik, mutfak tezgâhı granit, merdivenler özel kaplama sınıf ve oyun alanları parkedir.

Hastane standartlarında özel steril temizlik maddeleri kullanılmaktadır.

Temizlik faaliyetleri gün içinde belirli periyotlarda tekrarlanmakta ve kontrol çizelgeleriyle takip edilmektedir.

Okulun tüm alanlarında hijyen amaçlı kullan at (tuvalet kağıdı ve kağıt havlu) tipi malzemeler kullanılır.

On beş günlük ve aylık periyotlarda okulun kapalı olduğu hafta sonlarında detaylı temizlik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzun tüm bölümleri velilerimizin denetimine her zaman açıktır.

Okul servisi kanun ve yönetmeliklerde belirtilen tüm şartları taşımaktadır.

Okul servisi emniyet kemerli, okul taşıtı yazısı olan, yol belgeli ve yeni model asgari 15 kişilik taşıma kapasitesine sahip lüks araçlardan oluşmaktadır.

Servis şoförü tecrübeli, psikoteknik raporu olan giyimine ve konuşmasına özen gösteren yüksek niteliktedir.

Okul servisinde, servis öğretmenimiz ve öğrencilerimizden başkası yolculuk yapmamaktadır.

Araç içinde hiçbir şekilde sigara içilmemekte, çocuklarımızın seviyelerine ve eğitimlerine uygun olmayan tarzda müzik dinlenmemektedir.

Kesinlikle trafik kurallarına ve hız sınırlarına uyulmaktadır.

Öğrencilerimizi teslim alan ve teslim eden servis öğretmeni okulumuzun kadrolu çalışanı olup, servis şoförü sadece güvenli bir yolcululuğu temin etmekle sorumludur.

Okulumuzda görev yapan bütün personel, düzenli yaşantısı olan, örnek kişiliklere sahip, çocukları ve mesleğini seven, tecrübeli, güvenilir, sağlıklı, referans gösterebilen bireyler arasından seçilmekte, adaptasyon eğitiminden sonra işe başlamaktadır.

Okulumuzda görev yapan öğretmenler üniversitelerin Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümü ve Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu, deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır.

Okulumuzda okul öğretmenlerine yönelik sertifikalı hizmet içi eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir.

Okul öğretmenleri her yıl alanlarıyla ilgili en az iki kitap okumakta yapılan hizmet içi eğitim toplantılarında kitaptan elde ettikleri kazanımları paylaşmaktadırlar.

Tam gün görev yapan bu öğretmenlerimizin yanında Müzik, Resim-Sanat Eğitimi, Modern Dans – Bale, Halk Oyunları, Bilim ve İngilizce dersleri de alanında lisans eğitim yapmış, formasyon sahibi öğretmenler tarafından verilmektedir.

Okulumuzda mutfak ve temizlik görevlisi olmak üzere iki yardımcı personel görev yapmaktadır.

Okulumuzda alanında özel eğitimli 1 okul psikoloğu görev yapmaktadır.

Okulumuzda okul bahçesinin her zaman temiz, bakımlı ve sağlıklı olması açısından profesyonel bahçıvan görev yapmaktadır.

Neşeli Gökkuşağı Anaokulu© 2024