logo neseli.fw                                                                                                                                                                                                                               Turkey icon   Russia icon

Latinceden gelen "Hümanizm" kelimesinin anlamı insancılık, insan odaklılık, insan merkezciliktir. Hümanisttik pedagoji Jan Amos Comenius, Pestalozzi, Ushinsky, Makarenko, Sukhomlinsky gibi büyük eğitimcilerin fikirlerine dayalıdır.

Hümanisttik pedagoji; doğamızın temel olarak iyi ve eşsiz sıfatlarla bezeli olduğunu ve insan doğasının evrensel sevgi ve iyilikle dolu olduğunu kabul eder. Bu pedagojinin amacı bu sıfatların ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Hümanisttik pedagojinin felsefesine göre, her çocuğun yapısının temelinde doğuştan gelen olumlu, iyi, yaratıcı özellikler bulunmaktadır. Bu pedagoji, çocuğun doğal yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanarak, gelişimini ve bireyselliğini vurgulayan bir eğitim biçimidir.
 
Çağdaş dünyamızda, hümanizm ilkelerine göre yeni programlar, yeni alternatif eğitim metotları ve yaklaşımları uygulayan okullar biçimlendirilmektedir.
Bu dalda dünyaca tanınan psikolog ve pedagog Rus Bilimler Akademisi Profesörü ve Ukrayna Bilimler Akademisinin Tahir üyesi Shalva Amonashvilli der ki:  «Bu pedagoji yönteminin temel özelliği ve farklılığı; bizim Yaratıcı tarafından kusursuz, saf ve vicdanlı yaratıldığımızı varsayarak çocuklarımızda bu tabii özellikleri, çocukların doğasını koruyarak eğitmektir. Bu eğitim, insana değer veren, kişiliğine saygı gösteren bir bicimde olmalıdır.»


Özel Neşeli Gökkuşağı Ana Okulu’nda çocuğunuzun kişiliğinin oluşması desteklenerek, kendi bakış açısına dayanan seçimleri yapması, problemlere kendi başına çözüm üretmesi ve başka insanlara yardım etmesi öğretilir. Okulumuzda çocuğa sunulan ortam ve aktiviteler ile çocuk özgürce seçim yapmaya alışır ve ilerideki hedeflerini kendi belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları kendi atabilecek düzeye gelir. Bu yaklaşımının sonucunda çocuğunuz günün koşullarına adapte olmayı, hayatında birtakım şeylerinin değişimine ve gelişimine yol açmayı öğrenir. Böyle bir kişiliğin en önemli özelliği ise; yaşamının her alanında yaratıcı, dengeli ve mutlu olmaktır.
Bu özellikler hümanisttik yaklaşımının doğal bir sunucudur.

Neşeli Gökkuşağı Anaokulu© 2024