logo neseli.fw                                                                                                                                                                                                                               Turkey icon   Russia icon

Biz öğrencilerimize özgürce deneyimler yaşayabilecekleri ilgi yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bireyselleşmesini destekleyen araştırmacı ve sorgulayıcı kimliklerini pekiştiren kaliteli bir okul öncesi eğitim sunmaktayız.

çoklu zeka kuralına göre bireyler sadece sayısal ve sözel beceriler değil  uzmansal müzikal  bedensel-sayısal  öze dönük ve doğa ile ilgili  belirgin becerilere sahiptir-bu nedenle  eğitime de sadece dil ve mantık-matematik – zekaları değil diğer tüm zekalar dikkate alınmalıdır – öğretmenler  sınıf tüm zekalar dikkate alınmalıdır-öğretmenler sınıf ortamında bakarak hedeflere uygun yönetmeleri seçmektedir  bireyin zekasının gösterisi nedir sorusuna en sık veriler cevaplar-problemler   çözüm mantığını   kullanma ve eleştirel  düşünme beceridir  bu yaklaşım geçmişte bireylerin  yeteneklerinin   zamanlaması ve bunlara göre sınıflara ayırarak  uygun eğitim  ortamın yaratılmasıdır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunların üstesinden gelebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve toplum yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

Okulumuza yeni başlayan çocuklarımızın ilk haftalarında okula uyumlarını destek olmak amacıyla hazırlanan oryantasyon programı, her çocuğa özel olarak bilgilendirme ve yakın ilgi ile şekillendirilip, uygulanır. Program kapsamında; okulumuz ve personelimiz tanıtılıp, çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları oynanır. Psikoloğumuz tarafından velimize süreç ile ilgili gerekli bilgiler aktarılır.

Neşeli Gökkuşağı Anaokulu© 2024