logo neseli.fw                                                                                                                                                                                                                               Turkey icon   Russia icon

Çocukluklarını ‘çocukça’ yaşamalarını sağlayarak, oyunun gücüyle, sevgiyle, gülümseyerek hayata ilk adımlarını atmalarını sağlamalıyız

Sahip oldukları merak duygusunu ve öğrenme arzusunu köreltmeden, yöneterek değil yönlendirerek farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmalı ve yaratıcı düşüncelerini geliştirmeliyiz.

Çocuklarımızın bireysel farklılıklarını ait oldukları sosyal grup içerisinde bir zenginlik olarak sunabilmelerini sağlamalı ve bu şekilde paylaşırken, öğrenirken özgüvenlerini geliştirmeliyiz.

Duyularının ve benliğinin farkına varmasını sağlayarak ilgi alanlarını çeşitlendirmeli, kendini ifade etmesine fırsat vermeliyiz.

Gerek bağımsız gerekse grup dinamiği içerisinde iş yapabilme gücünü geliştirmeliyiz. Sosyal ve girişken bireyler olmalarını sağlamalıyız.

Birlikte yaşabilmenin kurallarını ve sorumluluğunu kavramalarına yardımcı olmalıyız.

Eğitimin merkezi olan ailenin süreçlere etkili bir şekilde katılımlarını sağlamalıyız.

Sağlıklı bir karakter gelişimi için gerekli olan yerel kültürü ve etik değerleri yaşayabileceği sosyal ortamlar oluşturmalıyız.

Evrensel Değerlerle, farklı kültürlerle tanışması için eğitimsel etkinlikler düzenlemeliyiz.

Okul öncesi eğitim alanında gerek ülkemizdeki gerek dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek eğitim programlarını güncel tutarak çocuklarımızın en doğru şekilde gelişmelerini sağlamalıyız.

Neşeli Gökkuşağı Anaokulu© 2024